Object structure
Title:

Czy prywatyzacja się skończyła?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Is privatization over?

Creator:

Kozarzewski, Piotr

Subject and Keywords:

prywatyzacja ; własność ; Skarb Państwa ; polityka gospodarcza ; privatization ; ownership ; State Treasury ; economic policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 111-122

Abstrakt:

Celem artykułu jest dokonanie analizy i oceny przebiegu polskiej prywatyzacji przez pryzmat stopnia osiągnięcia jej poszczególnych celów, a także − ze względu na oficjalne zakończenie trwającej od przeszło ćwierćwiecza polityki prywatyzacyjnej − udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zostały wykorzystane wszystkie możliwości, które w ramach tych celów stwarzała postkomunistyczna zmiana własnościowa. Analizy dokonano przez porównanie ilościowych i jakościowych wyników prywatyzacji z jej celami, stawianymi przez kreatorów polityki gospodarczej w okresie transformacji. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwalają stwierdzić, że żaden z celów prywatyzacji nie został w pełni osiągnięty, zaś we wszystkich tych dziedzinach pozostał istotny niewykorzystany potencjał. Z tego można wnioskować, że decyzja polskiego rządu o zakończeniu prywatyzacji była podyktowana raczej zmianą priorytetów polityki gospodarczej niż pełnym wyczerpaniem jej możliwości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.10

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: