Object structure
Title:

Realizacja koncepcji budżetu obywatelskiego w koncepcji zarządzania strategicznego na przykładzie wojewódzkich miast Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Participatory budgeting implementation as conceived by strategic management applied to Polish voivodeship capital cities

Creator:

Kot, Janusz ; Kraska, Ewa

Subject and Keywords:

budżet obywatelski ; zarządzanie strategiczne ; rozwój regionalny ; civic budget ; strategic management ; regional development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 100-110

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zagadnienia teoretyczne z zakresu budżetu obywatelskiego w aspekcie istoty rozwoju lokalnego i koncepcji New Public Management. Koncepcja budżetu obywatelskiego w literaturze była już kilkakrotnie podejmowana, jednak brakuje opracowania dotyczącego jej realizacji w miastach wojewódzkich Polski. Założenia teoretyczne zweryfikowano w wyniku badań przeprowadzonych nad budżetami obywatelskimi w miastach wojewódzkich Polski. Dotyczyły one budżetu partycypacyjnego, wielkości budżetów obywatelskich i postaw społecznych w ich tworzeniu. Analizy posłużyły do określenia rzeczywistego wpływu budżetów obywatelskich na procesy partycypacji społecznej w finansowaniu rozwoju miast, co było celem głównym przyjętym w niniejszym opracowaniu. Artykuł opiera się na studiach literaturowych (zarówno literatury przedmiotu, jak i aktów prawnych) oraz analizie budżetów obywatelskich miast wojewódzkich zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.09

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: