Object structure
Title:

Piaskownica regulacyjna jako akcelerator innowacyjności w polskim systemie bankowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

A regulatory sandbox as an accelerator of innovation in the Polish banking system

Creator:

Koleśnik, Jan

Subject and Keywords:

sektor bankowy ; innowacje ; piaskownica regulacyjna ; banking sector ; innovation ; regulatory sandbox

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 90-99

Abstrakt:

W artykule dokonano syntetycznej analizy współczesnych regulacji nadzorczych jako istotnej bariery we wdrażaniu innowacji w systemie bankowym oraz wskazano ideę piaskownicy regulacyjnej jako rozwiązania pozwalającego na bezpieczne testowanie innowacji w sektorze bankowym. Przeanalizowane zostały konstrukcje piaskownic regulacyjnych wdrożone dotychczas na świecie oraz zaproponowano pożądane cechy polskiej piaskownicy regulacyjnej. Zdaniem autora budowa piaskownic regulacyjnych tworzących bezpieczne środowisko testowania najbardziej zaawansowanych i nowatorskich technologii wykorzystywanych w sektorze finansowym jest naturalną odpowiedzią na charakter współczesnych regulacji nadzorczych stanowiących barierę dla wdrażania innowacji w sektorze bankowym. Dodatkowo tworzenie piaskownic regulacyjnych może sprawić, iż innowacje finansowe będą w pierwszej kolejności testowane i wdrażane w krajach, gdzie takie piaskownice już istnieją

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.08

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: