Object

Title: Rozwój gospodarczy wybranych krajów Unii Europejskiej w ocenie indeksu wolności gospodarczej

Title in english:

Economic development of selected European Union countries in the assessment of index of economic freedom

Creator:

Karmowska, Grażyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 76-89

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy członkostwo w UE sprzyja zwiększeniu wolności gospodarczej oraz czy wpływa na konwergencję badanych krajów. Za obiekt badań przyjęto kraje, które wstąpiły do Unii Europejskiej od 2004 r. Do analizy wykorzystano metody statystyczne, ekonometryczne, analizę porównawczą oraz sumaryczny indeks wolności gospodarczej. Oceniono pięć obszarów wolności gospodarczej dla 13 wybranych krajów. Analiza wykazała konwergencję we wszystkich obszarach wolności gospodarczej, a szczególnie silną w dwóch: „dobry pieniądz” i „wolność handlu międzynarodowego”. Poszczególne badane kraje oceniane były wysoko, powyżej średniej, a zróżnicowanie w ocenie poszczególnych obszarów wolności gospodarczej wynikało głównie ze specyfiki gospodarki poszczególnych krajów. W obszarze „dostęp do dobrego pieniądza” niemal wszystkie kraje osiągnęły pełną wolność gospodarczą. Największej poprawy wymagają obszary: „stabilność rządu” oraz „system prawny i prawa własności”

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.07 ; oai:dbc.wroc.pl:37368

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475 ; Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information