Object structure
Title:

Rozwój przedsiębiorczości indywidualnej przy wsparciu funduszy europejskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The development of individual entrepreneurship with the support of EU funds

Creator:

Jegorow, Dorota

Subject and Keywords:

dotacje ; fundusze europejskie ; polityka publiczna ; przedsiębiorczość ; zachęty finansowe ; grants ; EU funds ; public policy ; entrepreneurship ; financial incentives

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 65-75

Abstrakt:

Pobudzanie przedsiębiorczości indywidualnej w Polsce jest jednym z priorytetowych obszarów prowadzonej polityki gospodarczej. Cel ten pochłania wysokie środki publiczne, w tym te wpisane w fundusze europejskie. Okazuje się jednak, że znaczącym subsydiom nie towarzyszy wysoki ilościowy przyrost liczby przedsiębiorstw osób fizycznych. Ponadto okazuje się, że w województwach, które w największym zakresie skorzystały z funduszy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach wsparcia osób fizycznych podejmujących się prowadzenia działalności gospodarczej, nie doszło do intensyfikacji przyrostu liczby nowych przedsiębiorstw. Wręcz przeciwnie − dane statystyczne wskazują na brak realizacji założonych rezultatów ilościowych. Lider absorpcji (województwo warmińsko- mazurskie) zanotował najwyższy ujemny przyrost w populacji nowo rejestrowanych firm w perspektywie finansowej 2007-2013, zagospodarowując jednocześnie relatywnie najwyższe środki przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.06

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: