Object structure
Title:

Wpływ wspólnej polityki rolnej UE na różnice w produktywności rolnictwa indywidualnego z obszarów o odmiennych uwarunkowaniach zasobowych (przypadek gospodarstw FADN z regionu wielkopolskiego na tle sytuacji w Polsce)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Influence of the Common Agricultural Policy of EU on differences in productivity of farms from the areas of diverse conditions of resources (case of FADN farms in the Wielkopolska region against the background of the situation in Poland)

Creator:

Guth, Marta ; Smędzik-Ambroży, Katarzyna

Subject and Keywords:

produktywność rolnictwa ; WPR ; Polska ; Wielkopolska ; poductivity of agriclture ; CAP ; Poland ; Wielkopolska region

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475, s. 55-64

Abstrakt:

Celem artykułu było określenie, czy dopłaty ze wspólnej polityki rolnej UE (WPR) wpływają na zmniejszenie różnic w produktywności indywidualnych gospodarstw rolnych z obszarów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa w skali krajowej (Polska) i regionalnej (Wielkopolska). Badaniem objęto indywidualne gospodarstwa rolne, prowadzące rachunkowość rolną FADN nieprzerwanie od 2004 do 2014 roku, z poszczególnych województw w Polsce (4224 gospodarstw) i powiatów w Wielkopolsce (811 gospodarstw). Zakres czasowy analiz objął lata 2004-2014, przestrzenny Polskę ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski. Dowiedziono, że wspólna polityka w latach 2004-2014 oddziaływała jedynie na zmniejszenie różnic w produktywności rolnictwa indywidualnego z obszarów o korzystnych i niekorzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa, w skali zarówno kraju, jak i regionu wielkopolskiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.05

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: