Object structure
Title:

Zarządzanie jakością w projektach na podstawie norm ISO serii 21500

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Quality management in projects based on ISO 21500

Creator:

Wawak, Sławomir

Subject and Keywords:

system zarządzania jakością ; system zarządzania projektami ; zarządzanie projektem ; jakość ; projekt ; metodyki projektowe ; ISO 21500 ; system quality management ; quality management system ; project mangement ; quality ; project ; project methodology

Description:

Management Forum, 2017, vol. 2, no. 5, s. 33-37

Abstrakt:

Metodyki zarządzania projektami w zdawkowy sposób traktują problemy jakości, mimo że są one uznawane za jeden z kluczowych aspektów zarządzania projektem. W artykule przeanalizowano podejście do tej kwestii zaproponowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, która w odpowiedzi na rosnącą popularność pojęcia projektu oraz zarządzania projektami podjęła w 2011 r. prace nad opracowaniem serii norm poświęconych tej dziedzinie. Zidentyfikowano ograniczenia norm, do których należy m.in. brak wytycznych wdrażania koncepcji w organizacji. Na podstawie wymagań norm serii ISO 9001 zaproponowano ramową koncepcję opracowania systemu zarządzania projektami uwzględniającego kwestie zarządzania jakością

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2017.2.06

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: