Object structure

Title:

Rola lidera w budowaniu potencjału zespołu do zmian

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

The leader’s role in creating the team’s potential for changes

Creator:

Gadomska-Lila, Katarzyna

Subject and Keywords:

lider ; zespół ; zmiany ; zadania ; kompetencje ; leader ; team ; changes ; tasks ; competences

Description:

Management Forum, 2017, vol. 2, no. 5, s. 19-25

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest wskazanie wpływu lidera na zespół w procesie zarządzania zmianą, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych zadań i kompetencji dla sprawnego przebiegu tego procesu. Punkt wyjścia prowadzonych rozważań stanowiły studia literatury krajowej i zagranicznej, umożliwiające zdefiniowanie roli lidera w zespole oraz określenie zadań i kompetencji szczególnie przydatnych w procesie zarządzania zmianą. Przeprowadzone analizy desk research potwierdziły, że lider ma bardzo duży wpływ na budowanie potencjału zespołu do zmian. Szczególnie ważne okazały się działania z zakresu komunikowania, budowania zaufania oraz kształtowania otwartych postaw wobec zmian poprzez rozwijanie kultury współpracy i zaangażowania, co z kolei wymaga rozwijania szczególnie kompetencji interpersonalnych i osobistych. Pozwala to również wskazać pewne implikacje dla praktyki gospodarczej, w głównej mierze dotyczące rozwoju kluczowych kompetencji oraz kształtowania postaw liderów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2017.2.04

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 2

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu