Object structure

Title:

Przedsiębiorcza narracja w procesie diagnozy potencjału rozwojowego organizacji

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Entrepreneurial narrative in the process of diagnosis of organization growth potential

Creator:

Gabryś, Bartłomiej J.

Subject and Keywords:

przedsiębiorcza narracja ; mity założycielskie ; przedsiębiorczość ; metodyka badań ; entrepreneurial narrative ; founding myths ; entrepreneurship ; research methodology

Description:

Management Forum, 2017, vol. 2, no. 5, s. 14-18

Abstrakt:

Przedsiębiorcza narracja stanowi jeden z kluczowych mechanizmów tworzenia i przeobrażania znaczeń w procesie rozwoju organizacji. Rola nurtu interpretacyjnego w tym procesie jest niedoceniana, a jego potencjał wyjaśniający z pewnością nieco zaniedbany. Celem artykułu jest diagnoza najczęściej występujących sposobów budowania narracji wokół mitów założycielskich, które służą jako swoiste soczewki w trakcie łączenia często niezależnych i rozłącznych elementów, tworząc z nich logiczną i spójną całość w procesie przedsiębiorczości. Wykorzystana metoda krytycznego przeglądu literatury, wsparta przykładami poszczególnych typów narracji wokół mitów założycielskich, pozwala na zakreślenie struktury nośnej różnicującej typy narracji w procesie przedsiębiorczości. Całość artykułu logicznie i merytorycznie spina zbiór pytań i obszarów przyszłych badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2017.2.03

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 2

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu