Object structure
Title:

Zdolność operacyjna w koncepcji wartości publicznej

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Operational capacity in public value theory

Creator:

Ćwiklicki, Marek

Subject and Keywords:

wartość publiczna ; zdolność operacyjna ; rozwój instytucjonalny ; organizacje publiczne ; public value ; operational capacity ; institutional development ; public organizations

Description:

Management Forum, 2017, vol. 2, no. 5, s. 8-13

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia „zdolność operacyjna organizacji publicznych” jako istotnego elementu w teorii wartości publicznej. Badanie miało charakter desk research literatury dotyczącej wartości publicznej. Na początku wyjaśniono, czym jest zdolność operacyjna i zdolności organizacyjne w kontekście organizacji publicznej. Następnie dokonano dekompozycji i uszczegółowienia zdolności operacyjnej w ujęciu Marka H. Moore’a, odnosząc zidentyfikowane elementy do podsystemów i obszarów zarządzania organizacją, a także do innych prób modelowania współtworzenia wartości publicznej (społecznej). W zakończeniu przedstawiono wnioski z analizy obejmujące interpretację i relacje pojęć: zdolność operacyjna, możliwości organizacyjne, możliwości operacyjne, a także rządzenie sieciowe, partnerstwo publiczno-prywatne, sieci zdolności, współpraca międzyinstytucjonalna. Ponadto sformułowano kierunki dalszych badań dotyczących współtworzenia wartości publicznej przez partnerstwa, czyli zdolności międzyorganizacyjnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2017.2.02

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 2

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: