Show structure

Title:

Zarządzanie zmianą w ujęciu wybranych metodyk zarządzania projektami

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Managing change in project management methodologies

Creator:

Bukłaha, Emil

Subject and Keywords:

projekty ; zmiana ; zarządzanie projektami ; kontrola projektu ; PMBoK ; Scrum ; projects ; change ; project management ; project control

Description:

Management Forum, 2017, vol. 2, no. 5, s. 1-7

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony analizie relacji pomiędzy zarządzaniem projektami a zarządzaniem zmianą w ujęciu wybranych metodyk zarządzania projektami. Zagadnienie kontroli zmian zostanie przedstawione na przykładzie klasycznego (PMBoK) i zwinnego (Scrum) podejścia do realizacji przedsięwzięć. Autor omawia zależności pomiędzy projektami a zmianą według rozszerzonego modelu Kurta Lewina, podobieństwa i różnice w podejściu do kontroli i wdrażania zmian oraz rolę kontroli w sukcesie realizacji przedsięwzięć, definiowaną powyższymi podejściami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2017.2.01

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 2

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu