Object structure
Title:

Podejście kalibracyjne wykorzystujące analizę składowych głównych w badaniach statystycznych z brakami odpowiedzi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Calibration approach using the method of principal component analysis in surveys with nonresponse

Creator:

Szymkowiak, Marcin

Subject and Keywords:

analiza składowych głównych ; podejście kalibracyjne ; braki odpowiedzi ; principal component analysis ; calibration approach ; nonresponse

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 468, s. 230-238

Abstrakt:

W badaniach statystycznych braki odpowiedzi stanowią jedno z głównych źródeł błędów nielosowych. W literaturze przedmiotu wskazuje się na dwie grupy metod statystycznych, których zastosowanie przyczynia się do eliminacji negatywnego wpływu braków odpowiedzi na proces estymacji nieznanych parametrów w populacji generalnej: imputacja i kalibracja. Szczególną rolę odgrywa tutaj kalibracja, która polega na skorygowaniu wag wynikających ze schematu losowania próby, tak aby odtworzone zostały wartości globalne wszystkich zmiennych pomocniczych. Głównym celem artykułu jest przedstawienie analizy składowych głównych jako metody doboru zmiennych pomocniczych w podejściu kalibracyjnym w badaniach statystycznych z brakami odpowiedzi. W artykule skoncentrowano uwagę na pokazaniu teoretycznych powiązań między podejściem kalibracyjnym a analizą składowych głównych z uwzględnieniem faktu, że w badaniu występować mogą braki odpowiedzi. W tym celu opisana zostanie konstrukcja odpowiednich wag kalibracyjnych wykorzystujących metodę składowych głównych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.468.24

Language:

pol

Relation:

Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania ; Taksonomia 28 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 468

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: