Object structure
Title:

Analiza niezależnych głównych składowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Independent component analysis

Creator:

Sztemberg-Lewandowska, Mirosława

Subject and Keywords:

analiza głównych składowych ; zmienne niezależne ; analiza niezależnych głównych składowych ; principal component analysis ; independent variables ; independent component analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 468, s. 222-229

Abstrakt:

Analiza głównych składowych jest metodą transformacji zmiennych pierwotnych w zbiór nowych wzajemnie nieskorelowanych zmiennych zwanych głównymi składowymi. Składowe nieskorelowane nie gwarantują niezależności ukrytych zmiennych. Składowe niezależne wyznacza się za pomocą niezależnej analizy głównych składowych (independent component analysis). W artykule przedstawione zostaną podstawowe podobieństwa i różnice klasycznej i niezależnej analizy głównych składowych. Walor oryginalności pracy polega na przedstawieniu przykładu zastosowania niezależnej analizy głównych składowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.468.23

Language:

pol

Relation:

Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania ; Taksonomia 28 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 468

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: