Object structure
Title:

Wielomodelowa klasyfikacja spektralna danych symbolicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Ensemble spectral clustering for symbolic data

Creator:

Pełka, Marcin

Subject and Keywords:

klasyfikacja wielomodelowa ; klasyfikacja spektralna ; dane symboliczne ; ensemble clustering ; spectral analysis ; clustering ; symbolic data

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 468, s. 180-187

Abstrakt:

Klasyfikacja spektralna, którą zaproponowali Ng, Jordan i Weiss [ 2002], jest nie tyle nową metodą klasyfikacji, ile nowym podejściem do przygotowywania danych na potrzeby klasyfikacji, która wykorzystuje ideę dekompozycji spektralnej macierzy danych. Głównym celem artykułu jest zastosowanie klasyfikacji spektralnej na potrzeby podejścia wielomodelowego w analizie skupień danych symbolicznych oraz przeprowadzenie i analiza symulacji w tym zakresie. Klasyfikacja spektralna może znaleźć zastosowanie zarówno w przygotowaniu danych na potrzeby utworzenia macierzy współwystąpień (co-association matrix), jak i w samej klasyfikacji dokonywanej na podstawie tej macierzy, a także jako metoda przygotowywania danych na potrzeby adaptacji metody boosting w klasyfikacji. W części empirycznej artykułu zaprezentowano i zinterpretowano wyniki klasyfikacji wielomodelowej z zastosowaniem klasyfikacji spektralnej zarówno do przygotowania danych wejściowych, jak i samej klasyfikacji. Wykorzystano tu sztuczne zbiory danych o znanej strukturze klas

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.468.18

Language:

pol

Relation:

Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania ; Taksonomia 28 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 468

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: