Object structure
Title:

Zastosowanie modelu potencjału w analizie przestrzennego zróżnicowania samodzielności finansowej gmin w województwie wielkopolskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The application of the model of potential in the analysis of spatial diversification of Wielkopolska province communes’ financial self-sufficiency

Creator:

Głowicka-Wołoszyn, Romana

Subject and Keywords:

model potencjału geograficznego ; model ilorazu potencjałów ; samodzielność finansowa gmin ; model of potential ; quotient of potentials ; financial self-sufficiency of communes

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 468, s. 79-87

Abstrakt:

Celem artykułu była ocena przestrzennego zróżnicowania samodzielności finansowej gmin w województwie wielkopolskim z uwzględnieniem ich wzajemnego oddziaływania. Na podstawie modelu potencjału wyodrębniono regiony rdzeniowe oraz peryferyjne. W badaniach zastosowano iloraz potencjału dochodów własnych gmin przez potencjał ludności jako miarę możliwości rozwojowych jednostek samorządu gminnego. Na samodzielność finansową gmin wpływ mogą mieć nie tylko ich wewnętrzne uwarunkowania, ale również oddziaływanie jednostek sąsiednich. Zastosowany w badaniach model ilorazu potencjałów pozwolił wyodrębnić w 2005 roku gminy położone wokół Poznania (w pierwszym i drugim pierścieniu), które razem z Poznaniem tworzyły układ oddziaływania (rdzeń). Ponadto wyodrębniono obszary dużo mniejszych oddziaływań wokół miast na prawach powiatu. W 2014 roku zaobserwowano zwiększenie zasięgu oddziaływania obszaru rdzeniowego wokół Poznania i zmniejszenie efektu oddziaływania pozostałych miast na prawach powiatu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.468.08

Language:

pol

Relation:

Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania ; Taksonomia 28 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 468

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: