Object structure
Title:

Zastosowanie analizy korespondencji w analizie związku między wielkością oraz poziomem i dynamiką rozwoju polskich miast

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of the correspondence analysis to the examination of relation between size; level; and dynamics of Polish cities development.

Creator:

Batóg, Barbara ; Batóg, Jacek

Subject and Keywords:

wielkość miast ; rozwój miast ; analiza korespondencji ; TOPSIS ; city size ; city development ; correspondence analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 468, s. 20-28

Abstrakt:

W artykule podjęty został problem efektów skali urbanizacji. W tym celu analizie poddano występowanie relacji między wielkością polskich miast na prawach powiatu i ich rozwojem społecznym, demograficznym i gospodarczym. Badając te relacje, autorzy wykorzystali dwie metody badawcze: analizę korespondencji, która umożliwia ocenę relacji zachodzących między kategoriami zmiennych mierzonych na skalach niemetrycznych, oraz metodę porządkowania liniowego TOPSIS. Wykorzystane cechy diagnostyczne charakteryzowały podstawowe procesy społeczne, demograficzne i gospodarcze zachodzące w miastach w latach 2002-2015. Źródłem danych był Bank Danych Lokalnych GUS. Uzyskane wyniki wskazują, że w większych miastach można zaobserwować wyższy poziom i dynamikę rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do struktury demograficznej, poziomu przedsiębiorczości, poziomu wynagrodzeń oraz skali bezrobocia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.468.02

Language:

pol

Relation:

Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania ; Taksonomia 28 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 468

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: