Object structure
Title:

Nowa architektura nadzoru nad rynkiem finansowym UE – implikacje dla rynku ubezpieczeniowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

New architecture of supervision over EU financial market – implications for insurance market

Creator:

Kurek, Robert

Subject and Keywords:

rynek finansowy ; nadzór ; rynek ubezpieczeniowy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183; s. 235-243

Abstrakt:

We wrześniu 2010 r. Parlament Europejski zatwierdził projekt zmian wytyczających nowe ramy nadzoru nad rynkiem finansowym. W artykule zaprezentowana została nowa instytucja nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym − Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), jego miejsce w strukturze nadzoru na poziomie makro- i mikroostrożnościowym oraz cele funkcjonowania. Omówione zostały również zadania EIOPA i ogólnie wytyczone uprawnienia, a także ich możliwy wpływ na funkcjonowanie krajowych organów nadzoru i całego rynku ubezpieczeniowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: