Object structure
Title:

Hybrydowe instrumenty finansowe jako innowacyjne narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Hybrid financial instruments as innovative risk management tools in financial institutions

Creator:

Jaworski, Dawid

Subject and Keywords:

hybrydowe instrumenty finansowe ; zarządzanie ryzykiem ; instrumenty pochodne ; instytucje finansowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183; s. 178-184

Abstrakt:

Niestabilność rynków finansowych, której przejawem był ostatni kryzys finansowy, podkreśla znaczenie ryzyka w działalności instytucji finansowych. Rosnąca świadomość konieczności stosowania efektywnych procesów zarządzania ryzykiem wymusza poszukiwania nowych instrumentów, które będą elastyczne i dostosowane do indywidualnego profilu ryzyka danego podmiotu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych motywatorów rozwoju hybrydowych instrumentów finansowych oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy hybrydowe instrumenty finansowe mogą stać się skutecznymi narzędziami zarządzania ryzykiem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wroclaw University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: