Object structure
Title:

Partnerstwo publiczno-prywatne w ubezpieczeniach rolnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Public-Private Partnerships in agrarian insurance

Creator:

Janowicz-Lomott, Marietta ; Łyskawa, Krzysztof

Subject and Keywords:

ubezpieczenia upraw ; partnerstwo publiczno-prywatne ; zakłady ubezpieczeń ; ubezpieczenia dotowane

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 195; s. 166-177

Abstrakt:

Partnerstwo publiczno-prywatne zostało wprowadzone w Polsce w celu niwelowania negatywnych skutków zjawisk pogodowych w rolnictwie poprzez ustawę o ubezpieczeniach dotowanych upraw i zwierząt. W pierwszej części artykułu zaprezentowano ideę PPP, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między tradycyjną metodą realizacji zadań publicznych a PPP. W części drugiej autorzy dokonali oceny skuteczności funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w postaci ubezpieczeń dotowanych. Trzecia część zawiera ocenę zastosowanego rozwiązania ubezpieczeniowego przez pryzmat zagrożeń wynikających ze współpracy państwa i sektora prywatnego. We wnioskach wskazano na konieczność doprecyzowania wielu zapisów ustawy o ubezpieczeniach dotowanych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: