Show structure

Title:

Identyfikacja i analiza ryzyka podatkowego w rachunku przychodów podatkowych przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tax risk identification and analysis of calculating the income tax in an enterprise

Creator:

Poszwa, Michał

Subject and Keywords:

ryzyko podatkowe ; przychody podatkowe ; rachunek dochodu

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 188; s. 127-135

Abstrakt:

Elementem procedury ustalania dochodu podatkowego jest rachunek przychodów. W rachunku tym dokonuje się identyfikacji oraz wyceny przychodów podatkowych, które powinny być ujęte we właściwych okresach rozliczeniowych. Przychody podatkowe ustala się zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Złożoność procesów gospodarczych oraz niedoskonałość norm podatkowych powodują występowanie ryzyka podatkowego. Polega ono na możliwości dokonania przez podatnika błędnej lub nieoptymalnej identyfikacji i wyceny przychodów, a także niewłaściwego momentu uznania przychodów. W celu minimalizacji ryzyka dotyczącego przychodów podatkowych konieczna jest jego identyfikacja i analiza w ramach działalności danego podatnika

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 188

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu