Object structure

Title:

Zastosowanie budżetowania zorientowanego na rezultaty oraz logical frameworks w planowaniu i budżetowaniu działań organizacji międzynarodowych na przykładzie Rady Europy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Aplication of result based budgeting and logical frameworks in planning and budgeting of actions of international organizations based on example of Council of Europe

Creator:

Nowak, Marta

Subject and Keywords:

budżetowanie zorientowane na rezultaty ; logical framework ; logframe ; Rada Europy ; Plan Dzialan Rady Europy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 188; s. 117-126

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zagadnienie planowania i budżetowania działań i programów realizowanych przez instytucje międzynarodowe. Skoncentrowano się szczególnie na wykorzystaniu w tym kontekście budżetowania zorientowanego na rezultaty oraz logical frameworks. Tematykę tę omówiono na przykładzie planowania i budżetowania działalności Rady Europy w ujęciu realizowanych przez nią działań, programów i projektów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 188

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu