Object structure

Title:

Formy zabezpieczenia emerytalnego na rynku finansowym w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Forms of pension security on the financial market in Poland

Creator:

Dawidowicz, Dawid

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183; s. 104-114

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena dobrowolnych dostępnych na rynku form zabezpieczenia na emeryturę w związku z zagrożeniem dla stabilności systemu emerytalnego w Polsce spowodowanym spadkiem osób w wieku produkcyjnym i wydłużającą się długością życia. W artykule opisano Pracownicze Programy Emerytalne oraz Indywidualne Konta Emerytalne. Ponadto przedstawiono inne alternatywne formy oszczędzania na emeryturę. Przeprowadzone badanie wskazuje na zróżnicowanie form oszczędzania na emeryturę oraz istotny udział form oszczędzania wykorzystujących instytucję funduszu inwestycyjnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf ; application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu