Object structure

Title:

Forma zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych a obciążenia publicznoprawne z tego tytułu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Form of employment of management boardmembers of capital companies and consequent fiscal obligations

Creator:

Krzeszowski, Wojciech Dawid

Subject and Keywords:

członkowie zarządu ; optymalizacja obciążeń podatkowych ; podatki dochodowe ; składki ZUS

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 188; s. 70-78

Abstrakt:

Osoba w zarządzie spółki kapitałowej może wykonywać swoje obowiązki na podstawie różnych form zatrudnienia. W zależności od formy będzie się to wiązać z odmiennymi obciążeniami publicznoprawnymi. Podobnie składniki wynagrodzenia przyznane menedżerowi implikują różne daniny na rzecz budżetu państwa. W niniejszym opracowaniu przedstawiono główne zagadnienia związane z omawianym tematem, które pozwolą ocenić opłacalność poszczególnych form zatrudnienia oraz sposobu wynagradzania kadry zarządzającej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 188

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu