Object structure
Title:

Koszty kapitału jako przedmiot zarządzania kosztami w zakładzie ubezpieczeń

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cost of capital in cost management in insurance company

Creator:

Chmielowiec-Lewczuk, Magdalena

Subject and Keywords:

zakład ubezpieczeń ; zarządzanie kosztami ; koszt kapitału

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183; s. 67-73

Abstrakt:

Pewne czynniki spowodowały konieczność zmiany myślenia zarządzających podmiotami oferującymi produkty finansowe, w tym ubezpieczenia. Najważniejsze z nich to: ujednolicenie rynku europejskiego, powiązania z innymi instytucjami finansowymi, szybki przepływ kapitału, szeroki zakres inwestycji i zmiany w gospodarce światowej. Do najważniejszych celów strategicznego zarządzania kosztami zakładu ubezpieczeń należą: minimalizacja kosztów finansowania działalności ubezpieczeniowej, wdrożenie metod pozwalających na ocenę kosztów i rentowności produktów łączonych (np. bankowo-ubezpieczeniowych), umiejętna ocena konieczności i sposobu redukcji kosztów, zwłaszcza w perspektywie długookresowej, i wykorzystanie zarządczych sposobów kalkulacji kosztów na potrzeby zarządzania wartością zakładu ubezpieczeń. Wśród wszystkich pozycji kapitałowych zakładu ubezpieczeń na uwagę zasługują kapitały własne i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: