Object structure
Title:

O wzbogacaniu metod klasyfikacji w zdolność do wyrażania wątpliwości w przypadkach trudnych do rozstrzygnięcia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Providing classification methods with the ability to hesitate in cases difficult to solve

Creator:

Trzęsiok, Michał

Subject and Keywords:

metody dyskryminacji ; analiza wrażliwości ; SVM

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469; s. 217-224

Abstrakt:

Podejmując decyzje, czasem wahamy się, ponieważ czujemy, że w danej sytuacji wskazanie nie jest jednoznaczne. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w statystycznych metodach eksploracyjnych. Metoda wykorzystuje informacje zawarte w zbiorze uczącym, model zostaje zbudowany, a następnie wykorzystany do predykcji na nowych obserwacjach. Wydaje się jednak rozsądne oczekiwać, żeby metoda dawała przynajmniej ostrzeżenie, kiedy wynik predykcji jest niestabilny, w tym sensie, że jest wrażliwy na małe zmianyw wartościach zmiennych objaśniających. Głównym celem artykułu jest przedstawienie procedury wzbogacającej metody klasyfikacji w zdolność do wskazywania, czy klasyfikacja danego obiektu jest trudna do rozstrzygnięcia. Przedstawiona procedura wykorzystuje analizę wrażliwości i jest uniwersalna, tzn. może być stosowana z różnymi metodami klasyfikacji. Dodatkowym walorem procedury jest zaproponowana w niej metoda wizualizacji wyników przeprowadzonej analizy wrażliwości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.469.22

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 29 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: