Object structure
Title:

Wykorzystanie stochastycznej wielokryterialnej analizy akceptowalności w prognozowaniu przyszłych udziałów w rynku dla nowo wprowadzanych produktów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of the stochastic multicriteria acceptability analysis for market share forecasting for new products

Creator:

Trzaskalik, Tadeusz ; Namieciński, Piotr ; Bajdak, Andrzej ; Jarek, Sławomir

Subject and Keywords:

SMAA PROMETHEE ; udziały w rynku ; preferencje klientów

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469; s. 208-216

Abstrakt:

Wprowadzenie nowego produktu jest procesem kosztownym i długotrwałym. Brak informacji o preferencjach potencjalnych klientów stanowi zawsze duży problem w prognozowaniu przyszłych udziałów w rynku. W artykule proponowane jest nowatorskie wykorzystanie metody stochastycznej wielowymiarowej analizy akceptowalności (SMAA), do badania przewagi konkurencyjnej nowych produktów i prognozowania ich udziałów w rynku. Możliwe jest to dzięki reinterpretacji podstawowych wskaźników metody SMAA. Dzięki temu, posiadając jedynie informacje o udziałach w rynku i specyfikacji technicznej poszczególnych produktów, możliwa jest prognoza przyszłych udziałów w rynku nowo wprowadzanych produktów. W celu lepszego zobrazowania idei kryjącej się za proponowaną metodą został przedstawiony prosty przykład liczbowy. W przykładzie tym do modelowania procesudecyzyjnego wykorzystano metodę PROMETHEE

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.469.21

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 29 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: