Object structure
Title:

Wskaźniki WRMR i  RMSEA oraz statystyka chi-kwadratw ocenie dobroci dopasowania modeli SEM dla danych porządkowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The WRMR and RMSEA indicators and chi-square statistics in the evaluationof goodness-of-fit in SEM models based on ordinal data

Creator:

Tarka, Piotr

Subject and Keywords:

modele równań strukturalnych (SEM) ; zmienne porządkowe ; estymacja ; dobroć dopasowania modeli SEM ; wskaźniki WRMR i RMSEA

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469; s. 197-207

Abstrakt:

W niniejszym artykule autor rozważa wybrane problemy dotyczące oceny poziomu dobroci dopasowania modeli równań strukturalnych (SEM) w ujęciu zmiennych porządkowych kategorialnych. Na ich tle zaprezentowano model strukturalny o tzw. niepełnej informacji, w zakresie którego przyjęto DWLS(M-V) jako metodę estymacji danych, a następniew ramach analizy porównawczej poziomu dobroci dopasowania modelu SEM, zestawiono statystyki chi-kwadrat z wartościami wskaźników WRMR i RMSEA. Jako przykład ilustrujący strategię postępowania z danymi wyrażonymi na skali porządkowej wykorzystano wyniki badań empirycznych w kontekście postrzeganej przez badaczy i analityków w firmach skuteczności badań marketingowych na tle specyficznych uwarunkowań organizacyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.469.20

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 29 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: