Object structure
Title:

Zastosowanie modelowania równań strukturalnych w poszukiwaniu czynników determinujących współpracę w  przedsiębiorczości technologicznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The use of structural equation modelling in search offactors determining collaboration in technological entrepreneurship

Creator:

Staniec, Iwona

Subject and Keywords:

modelowanie strukturalne ; współpraca ; przedsiębiorczość technologiczna ; analiza relacji przyczynowo-skutkowej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469; s. 188-196

Abstrakt:

W tworzeniu kapitału relacyjnego współpraca jest determinowana przez wiele wielowymiarowych czynników i do jej pomiaru konieczna jest skala złożona. W literaturze istnieje kilka modeli przyczynowo-skutkowych determinujących współpracę w wybranych przedsiębiorstwach. Badania potwierdzające przydatność tych modeli dla przedsiębiorczości technologicznej przeprowadzono na 324-elementowej próbie. W celu ich weryfikacji wykorzystano modelowanie strukturalne. Po pierwsze, ze względu na możliwość testowania modeli przyczynowych oraz po drugie, ze względu na możliwość wprowadzania zarówno zmiennych ukrytych, jak i obserwowanych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.469.19

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 29 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: