Object structure
Title:

Identyfikacja najbardziej zbliżonych okresów interglacjalnych z ostatnich 600 000 lat na podstawie analizy krzywej izotopowej tlenu (LR04 δ18O)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Identification of the most alike interglacial periods from the last 600 000 years on the basis of the oxygen isotope curve (LR04 δ18O)

Creator:

Stachura, Michał ; Wieczorek, Dariusz ; Zieliński, Artur

Subject and Keywords:

interglacjały ; krzywa izotopowa tlenu ; metoda DTW ; analiza skupień

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469; s. 177-187

Abstrakt:

W opracowaniu dokonano identyfikacji najbardziej zbliżonych okresów interglacjalnych w okresie ostatnich 600 000 lat na podstawie analizy krzywej izotopowej tlenu (LR04 δ18O) z użyciem pseudoodległości DTW (dynamic time warping). Analizowane okresy (MIS: 1, 5e, 7e, 9e, 11c, 13a, 15a) wykazują podobieństwa, a równocześnie zaznacza się ich zróżnicowanie na dwa typy. Pierwszy o mniejszych wartościach krzywej δ18O i wyraźnym pojedynczym wierzchołku, a drugi o większych wartościach krzywej δ18O oraz współwystępujących, niekiedy równorzędnych wierzchołkach. Stwierdzone podobieństwo tych okresów może potwierdzać, że w każdym z nich mogły w pełni istnieć warunki interglacjalne, a więc mogło też dochodzić do rozwoju charakterystycznych dla danej strefy klimatycznej formacji roślinnych. Dodatkowo przedstawiono próbę modelowania przebiegu krzywej δ18Oz uwzględnieniem wybranych parametrów orbitalnych Ziemi, które są zasadniczymi czynnikami zewnętrznymi cykli glacjalno-interglacjalnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.469.18

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 29 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: