Object structure
Title:

Kształtowanie się nowej przestrzeni pod wpływem procesów migracyjnych na przykładzie Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Shaping new space under influence of migrationprocesses on the example of Poland

Creator:

Rynio, Dorota

Subject and Keywords:

migracja ; demografia ; populacja ; przestrzeń

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 195, s. 139-148

Abstrakt:

Przestrzeń społeczno-gospodarcza zmienia się w czasie, na co wpływa wiele czynników, m.in. procesy ludnościowe. Obraz nowej przestrzeni zależy od procesów przyciągania ludności do danego obszaru lub jego wyludniania, w szczególności od procesów migracyjnych. Wędrówki ludności mają wpływ na zmiany struktur układu ludnościowego na danym terytorium oraz przekształcenia w postępowaniach demograficznych. Procesy migracyjne określają kierunek, natężenie i formy, w jakich następuje ruchliwość ludzi w przestrzeni.W dobrze rozwiniętych gospodarkach mobilność społeczeństwa jest wyższa niż w gospodarkach tradycyjnych i o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 195

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: