Object structure
Title:

Procesy wzajemnego uczenia się jako istotny czynnik rozwoju regionów w globalizującej się gospodarce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The processes of interactive learning as a important factor of regions development in globalizing economy

Creator:

Rogowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

region uczący się ; gospodarka oparta na wiedzy ; cicha wiedza

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 195, s. 133-138

Abstrakt:

Wiedza, innowacja, ludzka kreatywność stanowią współcześnie podstawęnowej gospodarki, określanej jako gospodarka oparta na wiedzy, napędzana przez wiedzę.W artykule przedstawiono ogólne założenia koncepcji regionu uczącego się, zaproponowanej przez R. Floridę w latach 90. XX wieku i jak się wydaje się, aktualnej również dziś. Liczne publikacje o charakterze naukowym, a także szereg aktywności na płaszczyźnie praktycznej w postaci dokumentów strategicznych poszczególnych obszarów dotyczy właśnie wykształcenia mechanizmów wzajemnego uczenia się, co ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 195

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: