Object structure
Title:

Procesy globalizacji i internacjonalizacji we współczesnej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem sektora przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Processes of globalization and internationalization in modern economy with special attention paid to enterprises sector

Creator:

Miszczak, Katarzyna

Subject and Keywords:

globalizacja ; internacjonalizacja ; sektor przedsiębiorstw

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 195, s. 118-125

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli procesów globalizacji i internacjonalizacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce światowej. Istnieje zgoda, co do tego, że znaczenie zjawiska umiędzynarodowienia i globalizacja życia społeczno-gospodarczego przybierają na sile. W artykule opisano uwarunkowania, korzyścii zagrożenia wynikające z tych dwóch tendencji, zwłaszcza dla działalności sektora przedsiębiorstw. Scharakteryzowano też elementy uppsalskiego modelu internacjonalizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 195

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: