Object structure
Title:

Integracja europejska w warunkach niestabilności finansowej - elementy wybrane

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

European integration in the conditions of financial instability – selected items

Creator:

Łuczyszyn, Andrzej

Subject and Keywords:

integracja gospodarcza ; polityka regionalna ; kryzys finansowy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 195, s. 98-109

Abstrakt:

Procesy integracji europejskiej nabierają coraz większego tempa. Jest to konsekwencją oddziaływania wielu czynników, których rola w kształtowaniu priorytetów gospodarczych Unii Europejskiej nieprzerwanie wzrasta. Funkcjonowanie w ramach zintegrowanej całości wymaga wysokiego stopnia elastyczności w działaniach na rzecz integracji, a zarazem formułowania nowych celów geopolitycznych, które pozwolą w przyszłości wzmocnić pozycję w układzie globalnym. W warunkach postępujących procesów decentralizacji i subsydiarności zmienia się rola władz publicznych w pobudzaniu gospodarek krajów wspólnotowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 195

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: