Object structure
Title:

Kontrakt regionalny w Polsce jako źródło finansowania polityki regionalnej - ujęcie retrospektywne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional contract in Poland as a source of regional policy financing – retrospective perspective

Creator:

Korenik, Stanisław

Subject and Keywords:

rozwój regionalny ; polityka regionalna ; finansowanie rozwoju regionalnego ; kontrakt regionalny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 195, s. 88-97

Abstrakt:

W rozwoju regionalnym, tak jak i w innych dziedzinach życia gospodarczego, istotne jest nie tylko wskazanie obszaru działań, ale też ich sposobów finansowania. Jednym z przyjętych w Polsce rozwiązań, bazujących w znacznej mierze na francuskich doświadczeniach, jest kontrakt regionalny. Dotychczasowe jego funkcjonowanie nie do końca przyniosło oczekiwane rezultaty. Założenia nowych dokumentów strategicznych wskazują na chęć utrzymania tego instrumentu. Jednak bez kompleksowej przebudowy nie można liczyć na poprawne jego funkcjonowanie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 195

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: