Object structure
Title:

Rola banku w kształtowaniu ładu społeczno-gospodarczego regionu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of bank in shaping the socio-economic order of a region

Creator:

Korenik, Dorota

Subject and Keywords:

rozwój zrównoważony ; region ; rola banku ; wpływ bezpośredni i pośredni banku

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 195, s. 74-87

Abstrakt:

W artykule banki traktowane są jako ważne podmioty oddziałujące w sposób bezpośredni i pośredni na ład społeczny i gospodarczy w skali lokalnej bądź regionu. Autorka wskazuje na potrzebę zredefiniowania roli służebnej banków (komercyjnych), proponuje koncepcję rozszerzonej interpretacji tej roli. Celem tego przedsięwzięcia jest pokazanie możliwości zwiększenia przydatności banków komercyjnych w kształtowaniu ładu społeczno-gospodarczego z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 195

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: