Object structure
Title:

Międzynarodowe uwarunkowania prawne udzielania pomocy publicznej w Polsce - przypadek specjalnych stref ekonomicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

International law criteria of allocation of state aid in Poland – the case of special economic zones

Creator:

Hajduga, Piotr

Subject and Keywords:

pomoc publiczna ; pomoc regionalna ; specjalna strefa ekonomiczna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 195, s. 51-63

Abstrakt:

Przepisy brukselskiego układu stowarzyszeniowego nałożyły, począwszy od 2 stycznia 1994 r., obowiązek zaniechania wsparcia przedsiębiorstw w sposób odmienny niż ten stosowany we Wspólnocie Europejskiej. Przede wszystkim w art. 63 pkt 1 (iii) Układu Europejskiego Polska uznała zasadę, iż „wszelka pomoc publiczna, która zniekształca lub grozi zniekształceniem konkurencji przez faworyzowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych wyrobów, o ile pomoc ta może mieć negatywny wpływ na handel pomiędzy Polską a Wspólnotami”, jest niedopuszczalna, a przez to zniesiona i zakazana. To, czy Polska respektowała owo zobowiązanie, należało ocenić na podstawie zgodności pomocy stosowanej w Polsce z dorobkiem prawnym Unii Europejskiej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 195

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: