Object structure
Title:

Krajowy fundusz kapitałowy jako źródło finansowania regionalnych procesów innowacyjnych w dobie gospodarki globalnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The National Capital Fund as a source of financing of regional innovation processes in an era of global economy

Creator:

Głuszczuk, Dariusz

Subject and Keywords:

Krajowy Fundusz Kapitałowy ; fundusze wysokiego ryzyka (fundusze kapitałowe)

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 195, s. 42-50

Abstrakt:

Krajowy Fundusz Kapitałowy otwiera możliwości rozwoju rodzimych funduszy wysokiego ryzyka z wykorzystaniem powiązań w ramach regionalnych i globalnych sieci innowacyjnych. Zasady jego działalności prowadzą jednak wyłącznie do absorpcji środków pomocowych, a skala realizowanych z ich udziałem inwestycji bezpośrednich (wspieranie funduszy kapitałowych − FK) i pośrednich (finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć poprzez FK) nie wydaje się zawężać krajowej luki kapitałowej. Jej wypełnienie może nastąpić z udziałem KFK, ale podmiot ten musi podnieść efektywność dotychczasowej działalności, co wiąże się m.in. z rozwojem sieci FK, usprawnieniem identyfikacji kręgu innowatorów i krzewieniem idei finansowania udziałowego. Ponadto publiczną sferę aktywności Krajowego Funduszu Kapitałowego powinna uzupełnić działalność komercyjna

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 195

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: