Object structure
Title:

Analiza porównawcza rozwoju sektora bankowo-kredytowegow krajach UE z wykorzystaniem metod taksonomicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Comparativeanalysis of the development of the banking and credit sector in the EU countries using the taxonomic methods

Creator:

Pisula, Tomasz

Subject and Keywords:

sektor bankowo-kredytowy ; analiza skupień ; klasyfikacja spektralna ; uogólniona miara odległości GDM ; ranking ; banking and credit sector ; cluster analysis ; spectral clustering ; generalized distancemeasure GDM

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469; s.140-147

Abstrakt:

Sektor bankowo-kredytowy w sytuacji pojawiających się zawirowań i kryzysów finansowych jest szczególnie wrażliwy na ryzyko występowania licznych niekorzystnych zjawisk. Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące stopnia podobieństwa rozwoju sektora bankowo-kredytowego w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE oraz zbadanie, które kraje charakteryzują się najlepszym poziomem jego rozwoju. Z wykorzystaniem metod taksonomicznych wyodrębniono skupienia krajów podobnych pod względem poziomu rozwoju sektora bankowo-kredytowego i przeanalizowano zmiany w strukturze skupień krajów podobnych, które nastąpiły w dobie kryzysu finansowego (rok 2014) w stosunku do okresu przed kryzysem (rok 2008). Wyznaczono ranking krajów UE ze względu na poziom rozwoju sektora bankowo-kredytowego w obu porównywanych okresach. Zbadano, które kraje są najlepsze w rankingu rozwoju, a także porównano pozycję Polski w stosunku do krajów najlepszych oraz pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.469.14

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 29 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: