Object structure
Title:

Big Data = Clear + Dirty + Dark Data

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Big Data = Clear + Dirty + Dark Data

Creator:

Migdał-Najman, Kamila ; Najman, Krzysztof

Subject and Keywords:

Big Data ; Clear Data ; Dirty Data ; Dark Data

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469; s.131-139

Abstrakt:

Rozwój techniki teleinformacyjnej, Internetu i informatyki przy jednoczesnym spadku jednostkowych kosztów gromadzenia i przechowywania danych powoduje istotne ilościowe i jakościowe zmiany w podejściu zarówno do samych danych, jak i możliwości i ch analizy. Ten coraz bardziej gęsty, ciągły i niestrukturyzowany strumień danych, nazywany Big Data, wywołuje współcześnie wiele emocji. Z jednej strony brak odpowiedniej ilości danych był zawsze wyzwaniem dla metod wnioskowania statystycznego i jednym z bodźców ich rozwoju. Jednak z drugiej strony, w dużych liczebnościach prób zawarte są liczne zagrożenia dla wiarygodności wnioskowania. W zbiorach takich, poza danymi o odpowiedniej jakości (Clear Data), znaczny udział mają dane nieprawdziwe, nieaktualne, zaszumione, często wielokrotnie zduplikowane, niekompletne lub błędne (Dirty Data), a także dane, o których jakości czy użyteczności nic nie wiadomo (Dark Data). Celem prezentowanych badań jest krytyczne przedstawienie struktury jakościowej zbioru Big Dat

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.469.13

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 29 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: