Object structure
Title:

Analiza poziomu wczesno-szkolnego kształcenia muzycznego w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

An analysis of level in early musical education in Poland

Creator:

Migdał-Najman, Kamila ; Najman, Krzysztof

Subject and Keywords:

edukacja muzyczna ; testy muzyczne ; muzyczne umiejętności percepcyjne ; poziom wczesnoszkolnego kształcenia muzycznego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469; s. 119-130

Abstrakt:

Jednym z elementów nauczania wczesnoszkolnego w Polsce jest nauka podstaw muzyki, wiedzy o instrumentach i elementów słuchu muzycznego. Na przełomie 2015 i 2016 roku Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie przeprowadził ogólnopolskie badanie poziomu kształcenia muzycznego dzieci w klasach I-III szkół podstawowych. W badaniu tym przeprowadzono wywiady z dziećmi i ich nauczycielami. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące ich zainteresowań muzyką, a także na pytania związane z ich wiedzą i umiejętnościami osiągniętymi w szkole. Nauczycieli pytano o warunki i możliwości prowadzenia zajęć muzycznych w szkole. W badaniu uwzględniono zróżnicowanie przestrzenne placówek szkolnych w Polsce, liczbę oddziałów szkolnych w placówkach i typ miejscowości. Celem prezentowanych badań jest ocena poziomu wczesnoszkolnego kształcenia muzycznego dzieciw Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.469.12

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 29 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: