Object structure
Title:

Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów w Polsce z wykorzystaniem metod taksonomicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Assessment of the level of sustainable development in districts in Poland using taxonomic methods

Creator:

Łuczak, Aleksandra ; Kurzawa, Izabela

Subject and Keywords:

metody porządkowania liniowego ; metoda TOPSIS ; mediana Oja ; linear ordering methods ; TOPSIS method ; Oja median

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469; s.109-118

Abstrakt:

Rozwój zrównoważony polega na integrowaniu działań w sferze gospodarczej, społecznej i środowiska przyrodniczego. Do oceny poziomu zrównoważonego rozwoju jednostek administracyjnych zaproponowano wykorzystanie metody TOPSIS w ujęciu pozycyjnymz zastosowaniem mediany Oja. Proponowane podejście polega na wyznaczeniu wartości cząstkowych syntetycznych mierników zrównoważonego rozwoju, obejmujących sferę środowiskową, demograficzno-społeczną oraz gospodarczą. Cząstkowe mierniki były podstawą do wyznaczenia wartości syntetycznego miernika poziomu zrównoważonego rozwoju.Głównym celem pracy jest wielowymiarowa analiza poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów w Polsce z wykorzystaniem metod taksonomicznych. Podstawę empiryczną przeprowadzonych badań stanowią dane statystyczne z 2014 roku pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.469.11

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 29 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: