Object structure
Title:

Estymacja pośrednia niepełnosprawności – badanie symulacyjne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Indirect estimation of disability – simulation study

Creator:

Klimanek, Tomasz

Subject and Keywords:

niepełnosprawność ; estymatory projektu EURAREA ; statystyka małych obszarów ; lokalne rynki pracy ; disability ; EURAREA project estimators ; small area statistics ; local labour markets

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469; s. 91-99

Abstrakt:

Niepełnosprawność postrzegana jest jako jeden z najważniejszych problemów, przed jakimi stoi dziś społeczeństwo. Różne grupy odbiorców danych dotyczących niepełnosprawności mają zróżnicowane potrzeby informacyjne, które nie zawsze mogą być zaspokojone. W artykule przedstawione zostaną wyniki badania symulacyjnego, którego celem jest oszacowanie, z wykorzystaniem statystyki małych obszarów (SMO) – w oparciu o estymatory opracowane w ramach projektu EURAREA, odsetka osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem problemu nieplanowanych domen (tzw. lokalnych rynków pracy) na podstawie danych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002. W badaniu symulacyjnym wykorzystane zostaną dane dla województwa wielkopolskiego, a przyjęty schemat losowania próby został skonstruowany tak, aby był jak najbardziej zbliżony do tego, który był zastosowanyw Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań w 2011 r. W artykule podjęta zostanie także próba oceny zastosowanych estymatorów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.469.09

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 29 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: