Object structure
Title:

Skierowane liczby rozmyte versus wypukłe liczby rozmyte w metodzie FSAW

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Ordered fuzzy numbers versus convex fuzzy numbers in the FSAW method

Creator:

Kacprzak, Tomasz ; Rudnik, Katarzyna

Subject and Keywords:

metoda rozmyta SAW ; skierowane liczby rozmyte ; wypukłe liczby rozmyte ; transformata Mellina ; fuzzy SAW method ; ordered fuzzy numbers ; convex fuzzy numbers ; Mellin transform

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469; s. 82-90

Abstrakt:

Celem badania jest porównanie wykorzystania trójkątnych liczb rozmytych skierowanych (OFNs) i wypukłych (CFNs) w rozmytej metodzie SAW (FSAW). Dodatkowo badano wykorzystanie, w celu otrzymania uporządkowania liniowego obiektów, dwóch metod wyostrzania: metody środka ciężkości (CoG) oraz metody opartej na transformacie Mellina. Praca zawiera podstawę teoretyczną prowadzonych badań oraz poglądowy przykład numeryczny. W wyniku analiz stwierdzono, że użycie trójkątnych OFNs w metodzie FSAW nie daje dodatkowych korzyści, gdyż nie wpływa na wyniki uporządkowania obiektów. Ponadto w wyniku agregacji mogą się pojawić niewłaściwe OFNs, co z kolei nie pozwala na zastosowanie metody wyostrzania opartej na transformacie Mellina, która jak pokazano jest metodą bardziej precyzyjną od metody CoG

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.469.08

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 29 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: