Object structure
Title:

Ocena podobieństwa wielowymiarowych obiektów w wycenie nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Assesment of similarity of multidimensional facilities in valuation of properties developed with single-family houses

Creator:

Foryś, Iwona

Subject and Keywords:

nieruchomości podobne ; analiza wielowymiarowa ; wartość nieruchomości ; similar properties ; multidimensional analysis ; property value

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469; s. 60-68

Abstrakt:

Proces szacowania wartości rynkowej nieruchomości wymaga dobierania do porównania nieruchomości podobnych, czyli różniących się jak najmniejszą liczbą cech. Mimo pewnych wskazówek zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami nie rozstrzygnięto, jakie zmienne mają wyróżniać grupę nieruchomości podobnych. Przedmiotem badania jest ocena podobieństwa wielowymiarowych obiektów w wycenie nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, opisanych zestawem zmiennych charakteryzujących ich cechy rynkowe. Wykorzystano analizę składowych głównych, która pozwoliła wskazać obiekty (nieruchomości) przynależne do jednego typu, będącego pod wpływem tych samych cech rynkowych nieruchomości podobnych. Badanie przeprowadzono na zbiorze nieruchomości sprzedanych w Szczecinie w 2015 r. Wyniki badania pozwolą rzeczoznawcom majątkowym na podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji w procesie wyceny nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.469.06

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 29 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: