Object structure
Title:

Identyfikacja czynników determinujących sytuację mieszkaniową gospodarstw domowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Identification of factors determining the households’ housing situation

Creator:

Dziechciarz-Duda, Marta

Subject and Keywords:

dobra trwałego użytku ; sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych ; wielowymiarowa analiza korespondencji ; regresja logistyczna ; durable goods ; households’ housing situation ; multiple correspondence analysis ; logistic regression

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469; s. 50-59

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba wskazania czynników determinujących sytuację mieszkaniową gospodarstw domowych w Polsce. Gospodarstwo domowe jako jednostka nabywająca podlega zmianom, np. przechodząc przez poszczególne fazy cyklu życia rodziny. Sposób gospodarowania zmienia się w zależności od tego, w której fazie rozwojowej gospodarstwo się znajduje. Zmiany w wydatkach mogą być skutkiem zmiany składu gospodarstwa oraz zmian pozycji społeczno-zawodowej i podstawowych charakterystyk demograficznych. Dodatkowymi czynnikami decydującymi o sytuacji mieszkaniowej gospodarstwa domowego mogą być zmienne, takie jak: wiek oraz płeć głowy gospodarstwa domowego, poziom wykształcenia, zatrudnienie głowy gospodarstwa, liczebność gospodarstwa oraz liczba dzieci na utrzymaniu itp. Do identyfikacji czynników determinujących sytuację mieszkaniową gospodarstw domowych zostaną użyte techniki wielowymiarowej analizy statystycznej, takie jak analiza korespondencji i regresja logistyczna

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.469.05

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 29 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: