Object structure
Title:

Wielowymiarowa analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Multidimensional analysis of investment atractivness of Polish regions

Creator:

Cheba, Katarzyna

Subject and Keywords:

atrakcyjność inwestycyjna ; modele referencyjne ; investment attractiveness ; reference models ; annuity of attractiveness

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469; s. 32-40

Abstrakt:

W pracy do badania atrakcyjności inwestycyjnej województw wykorzystano wyniki badania atrakcyjności publikowane przez IBnGR, które zestawiono z informacjamio nakładach inwestycyjnych spółek zagranicznych oraz wielkościach kapitału, według wybranych krajów, zaangażowanego na terenie województw. Analizy przeprowadzone w pracy miały na celu zweryfikowanie propozycji B. Guzika, zgodnie z którą atrakcyjność inwestycyjna powinna być rozpatrywana z punktu widzenia rzeczywistych wielkości, np. nakładów inwestycyjnych. Zgodnie z tą propozycją oszacowano tzw. rentę atrakcyjności/dezatrakcyjności,wyznaczoną na podstawie wartości otrzymanych z modeli referencyjnych oraz wartości rzeczywistych. Efektem badań są m.in. rankingi atrakcyjności inwestycyjnej rozpatrywane przez pryzmat inwestorów zagranicznych lokujących kapitał w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.469.03

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 29 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: