Object structure
Title:

Analiza rozkładu pierwszej cyfry znaczącej danych finansowych wybranych spółek z sektora mediów notowanych na GPW w Warszawie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The first significant digit distribution analysis of financial data of selected companies from media sector listed on the Warsaw Stock Exchange

Creator:

Baryła, Mateusz

Subject and Keywords:

analiza cyfrowa ; prawo Benforda ; test pierwszej cyfry (znaczącej) ; digital analysis ; Benford's Law ; first (significant) digit test

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469; s. 11-20

Abstrakt:

Do grona metod analizy danych zalicza się tzw. analizę cyfrową, w ramach której przeprowadza się m.in. test pierwszej cyfry znaczącej. Analizy cyfrowe, bazujące naprawie Benforda, znajdują swoje zastosowanie w procesie oceny jakości zbiorów danych liczbowych. Są one też wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości występującychw danych finansowych, w tym: oszustw podatkowych, księgowych itp. W artykule zaprezentowano wyniki analizy rozkładu pierwszej cyfry znaczącej dla danych zaczerpniętych ze sprawozdań finansowych wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowychw Warszawie. Do oceny zgodności empirycznego rozkładu pierwszej cyfry znaczącejz rozkładem teoretycznym, jakim jest rozkład Benforda, wykorzystano: test istotności dlafrakcji, test zgodności chi-kwadrat, średnie bezwzględne odchylenie (MAD). Przedstawiono również rankingi spółek, biorąc pod uwagę poziom zgodności rozkładu cyfr na pierwszej pozycji znaczącej z prawem Benforda

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.469.01

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 29 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: