Object structure
Title:

Raportowanie wskaźników środowiskowych według wytycznych Global Reporting Initiative na przykładzie polskich spółek branży energetycznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Reporting of environmental indicators by Global Reporting Initiative guidelines on the example of Polish companies in energy sector

Creator:

Piłacik, Joanna

Subject and Keywords:

wskaźniki środowiskowe ; raporty społecznej odpowiedzialności ; rachunkowość społecznej odpowiedzialności ; Global Reporting Initiative ; environmental indicators ; social responsibility reports ; social responsibility accounting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 470; s. 85-96

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie doświadczeń polskich spółek branży energetycznej w raportowaniu wskaźników środowiskowych sporządzonych według wytycznych Global Reporting Initiative. W artykule zastosowano analizę treści 10 raportów lub odrębnych raportów społecznej odpowiedzialności spółek wchodzących w skład indeksu WIG-Energia oraz wykorzystano dane udostępnione przez GRI. Wyniki badania wskazują, że po pierwsze: tylko trzy spółki z wybranej grupy sporządzają raport CSR według wytycznych GRI G4 za 2015 rok, po drugie analizowane raporty CSR są sporządzone w podstawowej wersji GRI G4, co skutkuje prezentacją jednego wskaźnika środowiskowego powiązanego ze zidentyfikowanym istotnym aspektem dotyczącym oddziaływania organizacji na ożywione i nieożywione systemy naturalne, w tym glebę, atmosferę, wodę i ekosystemy. Ponadto głównym problemem jest brak porównywalności raportów przez różny format przedstawianych danych oraz brak odniesienia do lat poprzednich

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.470.08

Language:

pol

Relation:

Biznes i środowisko – wybrane problemy ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 470

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: