Object structure
Title:

Zmienność struktury nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w województwach w latach 2003-2015

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Variability of structure of investment in environmental protection in the provinces in the years 2003-2015

Creator:

Mrozińska, Agnieszka

Subject and Keywords:

nakłady na ochronę środowiska ; województwa ; zmienność struktur ; variability of structures ; voivodeship ; investment in environmental protection

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 470; s. 75-84

Abstrakt:

Intensywne korzystanie z walorów środowiska, spowodowane procesem globalizacji i intensyfikacji działalności człowieka, skłania do refleksji nad możliwymi sposobami łagodzenia skutków działalności człowieka. Wobec trudnego do pohamowania rozwoju społeczno-gospodarczego kosztem środowiska wysiłki ograniczające zmiany antropogeniczne wiążą się z wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na inwestycje chroniące środowisko. Zarówno wielkość nakładów finansowych, jak i kierunki ich wydatkowania są zmienne w czasie i przestrzeni. Celem artykułu jest ocena procesu zmian w strukturze finansowania środków trwałych służących ochronie środowiska według kierunków inwestowania w latach 2003-2015 w województwach. W artykule do zbadania zmienności strukturalnej wykorzystano miernik kąta θ. Oceniono intensywność, szybkość i monotoniczność zachodzenia zmian

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.470.07

Language:

pol

Relation:

Biznes i środowisko – wybrane problemy ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 470

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: