Object structure
Title:

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w przedsiębiorstwie jako kierunek wspierania budowy zielonej gospodarki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Environmental risk management in the enterprise as a way to support the development of green economy

Creator:

Kozar, Łukasz

Subject and Keywords:

zarządzanie ryzykiem środowiskowym ; zielona gospodarka ; zrównoważony rozwój ; environmental risk management ; green economy ; sustainable development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 470; s. 62-74

Abstrakt:

Człowiek przez podejmowane działania, zwłaszcza w sferze gospodarczej, niekorzystnie oddziałuje na środowisko. Coraz częściej mówi się, że należy dokonać zmian w dotychczasowym systemie gospodarczym, które skutkowałyby zmniejszeniem presji na środowisko ze strony działalności gospodarczych. Jednym z narzędzi, które pod warunkiem odpowiedniego wdrożenia może pozwolić na osiągnięcie wskazanego celu, jest zarządzanie ryzykiem środowiskowym. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie roli zarządzania ryzykiem środowiskowym w procesie zachodzących aktualnie zmian ukierunkowanych na budowę zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki (zielonej gospodarki)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.470.06

Language:

pol

Relation:

Biznes i środowisko – wybrane problemy ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 470

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: